[email protected]

:

May 16, 2017 · ks. jis. aisi. bs. din. nf. iso. . sm10c. s10c. 1010. 040a10. 045m10. ck10. c10. xc10. c10. . sm12c. s12c. 1012. 040a12 xc12 sm15c. s15c KS : Nov 23, 2005 · 0.150.30. 7. KS . · KS (Korean Industrial Standards) . · JIS (Japanese Industrial Standards) . · ISO (International Organization For Standardization) . · AISI (American Iron and Steel Institute) . · ASTM (American Society for

(MATERIAL SYMBOL CHART BY

sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 sk1 sk2 sk3 sk4 sk5 sk6 sk7 sks2 sks3 sks4 sks5 sks6 sks7 sks8 sks11 sks21 sks31 sks41 sks43 sks44 sks51 sks93 sks94 description jis astm aisi din iso scr415 scr415h scr420 scr420h scr420tk scr430 scr430h scr435 scr435h scr440 scr440h scr445 smn420 smn420h Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate - AISI 1045 Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate AISI 1045 Plate - Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate Products Made In Japan, India Trading Company. Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate We are Stockholder & Distributors of High Carbon Steel Plate in grade S45C, C45, C-45, AISI 1045, SAE 1045, S45C, JIS G4051 S45C, S50C, C50, C-50, AISI 1050, SAE 1050, S60C, C60, C-60, AISI Obecné informace IJIS USA Velká Británie AISI SAE BS BS/EN Nmecko DIN DIN/EN Francie NF NF/EN Rusko OCT Chrom-niklové oceli Chrom-nikl-molibdenové oceli Chrom-oceli SNC236 SNC415(H) SNC631(H) SNC815(H) SNC836 SNCM220 SNCM240 SNCM415 SNCM420(H) SNCM431 SNCM439 SNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630 SNCM815 SCr415(H) SCr420(H) SCr430(H) SCr435(H) SCr440(H)

TECHNICAL DATA COMPARISON OF MATERIAL JIS AND

jis 4103 i aisi b s 970 part1,3 bs en 10083 1,2 din en 10084 nf a35 551 4543 nf en 10083 1,2 din en 10083 1,2 sae 683/1, 10, 11 5 s o snc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 THÉP TRÒN C NHT BNJun 23, 2020 · Thép tròn c Nht Bn c nhp khu và cung ng bao gm các loi thép 1. thép carbon:S15C, S20C, S18C, S25C, S35C, S38C, S45C, S48C THÉP TRÒN HP KIM SNCM630, SNCM815, SNCM240, THÉP TRÒN HP KIM SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439. Thép SNCM ( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc, vi siêu cng và kh nng chng mài mòn, chng mi khi tip xúc trên b mt. Có do dai tuyt vi mà thép hp kim SNCM có th chu ti trng và va p cao.

Thép Làm Trc, Thép Trc, Phôi Thép SNCM220, SNCM240

Nov 18, 2018 · Mác thép:SNCM220, SNCM240, SNCM415, SNCM420, SNCM431, SNCM439, SNCM447, SNCM616, SNCM625, SNCM630, SNCM815 Tiêu chun:JIS/ G4103. c im ca thép tròn hp kim:Thép Làm Trc, Thép Trc, Phôi Thép SNCM220, SNCM240, SNCM415, SNCM420, SNCM431, SNCM439 Thép SNCM( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc, vi siêu cng và Thép Tròn c, Láp c SNCM220, SNCM439, SNCM415, Thép Tròn c, Láp c SNCM220, SNCM439, SNCM415, SNCM420, SNCM431 - CÔNG TY TNHH THÉP LÊ GIANG là nhà Cung cp Thép uy tín trên Th trng Vit Nam. Nim vui Vt Liu Thép Tròn ( Láp c ) SNCM439, SNCM447, Vt Liu Thép Tròn ( Láp c ) SNCM439, SNCM447, SNCM616, SNCM625. Thép SNCM( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc, vi siêu cng và kh nng chng mài mòn, chng mi khi tip xúc trên b mt.Có do dai tuyt vi mà thép hp kim SNCM có th chu ti trng và va p cao.

bs en10083 c55 Carbon steel,mild steel,stainless steel

TECHNICAL DATA COMPARISON OF MATERIALSnf en 10083-1,2 din en 10083-1,2 sae 683/1,10,11 5 s o o c t) snc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 scm430 scm432 scm435 scm440 scm445 scm822 i a i s i b difference between ss400 and ss400 b-C H I D STEEL GRADE Q235B,Q235B PLATE,Q235B STEEL.Q235B is the most common used among carbon steel.It is equal to steel grades ASTM A36,JIS G3101 SS400,EN 10025 2 S235JR.Xinsteel stocks carbon steel Q235B in coils shape and plate shape at port warehouses with many sizes. material a36 q235b ss400 grade hot rolled steel coil price The A36 equivalent material grade scm435 - fengmi.xkynAug 10, 2021 · scm435 - scm435scm435 jis (),scmssi()s(),,ccr(),mmo(), SCM435 - mo:0.15 0.30 scm435(jis g4053-2003), 35crmo scm435

TECHNICAL DATA COMPARISON OF MATERIALS

snc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 scm430 scm432 scm435 scm440 scm445 scm822 i a i s i b s 970 part1,3 bs en 10083-1,2 din en 10084 nf a35-551 4543 nf en 10083-1,2 din en 10083-1,2 sae 683